1 mei start het zwemseizoen. Het seizoen duurt tot 1 oktober. In Flevoland zijn 33 officiële zwemlocaties waarvan Waterschap Zuiderzeeland voor 12 binnendijkse locaties regelmatig de kwaliteit van het zwemwater onderzoekt.

 

De resultaten van het zwemwateronderzoek geeft het waterschap door aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). De OFGV laat weten waar het veilig is om te zwemmen en waar een waarschuwing of negatief zwemadvies geldt.

De waterkwaliteit kan in een warme periode snel veranderen

De kans op de snelle groei van bacteriën, die leiden tot bijvoorbeeld blauwalg of botulisme, neemt toe. Dat kan bij zwemmers, maar ook bijvoorbeeld bij honden, gezondheidsklachten geven.

Zwemmen in oppervlaktewater kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen

Op de officiële locaties worden de veiligheid en de waterkwaliteit gecontroleerd. Daarbuiten gebeurt dit niet. Zwemmen in tochten, vaarten en grachten raden we daarom af. In rietoevers en op plaatsen waar veel gevist wordt, komen bijvoorbeeld ratten voor. Zij kunnen de Ziekte van Weil verspreiden. Op de website van het RIVM staat meer informatie over deze ziekte waarvan je ernstig ziek kunt worden.

Gebruik voor recreatie in oppervlaktewater bij voorkeur de officiële zwemwateren.Voor meer informatie over zwemwater zie: www.zwemwater.nl of kijk voor de zwemwateren in Flevoland op de website van de OFGV.

Vanwege het coronavirus kunnen op alle zwemlocaties corona-maatregelen gelden

Deze maatregelen zijn door de Rijksoverheid opgesteld. Meer informatie is terug te vinden op de website van de OFGV.