Hoe bijzonder is het als je als leerling of student kunt meedenken over de toekomst van het IJsselmeergebied? Talent Kleurt Flevoland, een programma van Provincie Flevoland, biedt deze kans. Op 26 september zal dijkgraaf Hetty Klavers van Waterschap Zuiderzeeland het startsein geven aan leerlingen en studenten. Dit doet zij vanuit haar rol als voorzitter van de BPIJ (Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied). De studenten krijgen de kans om in de komende maanden een eigen idee voor het IJsselmeergebied te ontwikkelen.

In het IJsselmeergebied komen vele opgaven samen.

In 2018 hebben ruim 60 partijen de zogeheten Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend. In de Agenda staat hoe ze het IJsselmeergebied klaarmaken voor de toekomst. De verschillende partijen denken na en stemmen met elkaar af over ambities voor het IJsselmeergebied. Samen werken ze aan de volgende drie doelstellingen: Een landschap van wereldklasse, een robuust water- en natuursysteem en een economisch vitale regio. Bekijk hier een film over de Agenda IJsselmeergebied 2050.
 

Vanuit Talent Kleurt Flevoland krijgen scholieren en studenten een open opdracht.


Het is de bedoeling dat zij met een idee komen dat de drie doelstellingen ondersteunt. Talent Kleurt Flevoland is een programma van de provincie Flevoland om VO-scholieren en HBO-studenten in de beroepspraktijk aan opdrachten te laten werken. Studenten gaan in deze open opdracht aan de slag met duurzaamheid. Bijzonder is dat er niet een concreet vraagstuk aan de leerlingen wordt voorgelegd, maar dat ze vanuit hun eigen talenten, kennis en vaardigheden aangeven wat ze vinden dat het gebied nodig heeft om ‘sustainable’ te worden. In welke vorm ze hun idee uitwerken en presenteren is aan hen.
 

Om de opdracht goed uit te kunnen voeren is het nodig om de studenten wegwijs te maken in het gebied en de vraagstukken.


Hetty Klavers is nauw betrokken bij de Agenda IJsselmeergebied 2050. Zij overziet goed de kwesties die er spelen en kan schetsen waar we naar toe willen met dit gebied. Zij zal dan ook op zaterdag 26 september haar kennis delen met de studenten en hen in samenwerking met de provincie Flevoland een open opdracht verstrekken.
 

In de maanden daarna gaan de studenten in groepjes met de opdracht aan de slag. 


Op 5 januari 2021 presenteren de studenten tenslotte hun eindopdracht in het provinciehuis in Lelystad.