Voor studenten Civiele Techniek ligt er een wereld open aan carrièremogelijkheden. Maar waar kies je uiteindelijk voor na het afstuderen? Waterschap Zuiderzeeland laat civieltechnische studenten van Saxion Hogeschool kennis maken met waterschapswerk.