Een groep 3e-jaars studenten van de opleiding Land- en Watermanagement op hogeschool Van Hall Larenstein gaat de komende periode aan de slag met een opdracht voor Waterschap Zuiderzeeland en de Gemeente Lelystad. Zij gaan een zogeheten klimaatstresstest XL uitvoeren. De studenten nemen deel aan de major Watermanagement. Op 2 februari is de online aftrap.

Studenten gaan op zoek naar knelpunten en oplossingen

Met deze stresstest zullen zij kijken naar de knelpunten in wijken in Lelystad op het gebied van hittestress, droogte en wateroverlast. Ook gaan zij op zoek naar oplossingen. Daarbij krijgen ze de extra uitdaging om mogelijke maatregelen te koppelen aan (sociale) thema’s als eenzaamheid, biodiversiteit, gezondheid en zwerfafval. De wijken waar de studenten in groepjes mee aan de slag gaan, staan op de planning voor groot onderhoud. De bedoeling is dat de adviezen waar de studenten mee zullen komen een plek krijgen in de voorbereidingen voor het groot onderhoud.

Op 2 februari is de online aftrap

Ter voorbereiding van deze opdracht is er op 2 februari een online bijeenkomst. De Gemeente Lelystad en Waterschap Zuiderzeeland vertellen hoe zij samen werken aan het water robuust maken van Lelystad. Door klimaatveranderingen neemt namelijk de kans op wateroverlast, watertekort en overstromingen toe.

Na deze introductie worden de studenten meegenomen op een virtuele wandeling door de wijken van Lelystad. Zo krijgen ze een goed beeld van de huidige situatie en de knelpunten in de wijken. Vervolgens zijn zij aan zet om met de klimaatstresstest aan de slag te gaan. In april zullen zij hun adviezen presenteren aan de opdrachtgevers.

De opdracht is ontstaan vanuit een samenwerking tussen meerdere partijen

Het is de tweede keer dat een groep studenten van Van Hall Larenstein aan de slag gaat met deze opdracht. Bij de opdracht zijn het Waterschap Zuiderzeeland, de Gemeente Lelystad, Tygron en Aveco de Bondt betrokken. De opdracht is tot stand gekomen door de klimaatstresstest die de gemeente Lelystad en het waterschap eind 2018 hebben uitgevoerd. Dit is de basis geweest voor het ontwikkelen van de praktijkopdracht voor de major Watermanagement.