Waterschap Zuiderzeeland wil zo goed mogelijk voldoen aan de overheidsstandaard voor de toegankelijkheid van websites. Als we voldoen aan deze standaard, is de website beter leesbaar en makkelijker te gebruiken voor verschillende doelgroepen.