Maandag 30 augustus 2021 start Waterschap Zuiderzeeland met het tweede deel van de renovatie van de waterinlaat Blokzijl. Deze waterinlaat staat naast het Waterkeringpad in Blokzijl. En zorgt ervoor dat water uit het Vollenhoverkanaal het achterliggende gebied instroomt. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren is het voetpad op een paar momenten afgezet. De werkzaamheden duren ongeveer zes weken. 

De sluisdeuren zijn even weg voor renovatie 

Het eerste deel van de renovatie is gelukt. In de week van 28 juni jl. zijn de houten sluisdeuren aan de buitenzijde van de waterinlaat eruit getakeld. Deze sluisdeuren zijn voor inspectie en renovatie weggebracht. In het tweede deel plaatsen we de sluisdeuren weer terug.    

In het tweede deel renoveren we de waterinlaat zelf  

In de waterinlaat zijn twee watergangen. We gaan deze om de beurt met keerschotten dichtzetten. De hydraulische cilinders en schuiven in de beide watergangen takelen we er vervolgens uit. Deze laten we reviseren. De waterinlaat krijgt een compleet nieuwe hydrauliekinstallatie met nieuwe leidingen en slangen. De elektrische installatie voor de besturing en de peilmeter aan de binnen- en buitenzijde van de waterinlaat zijn straks nieuw.  

Waterkeringpad blijft zoveel mogelijk toegankelijk  

Tijdens de werkzaamheden blijft de doorgang van het Waterkeringpad zoveel mogelijk bereikbaar.  

Om de hijswerkzaamheden veilig uit te voeren, sluiten we het voetpad op een paar momenten af. Uiteraard zorgen we ervoor dat u er op een veilige manier langs kunt. Omleidingen geven we duidelijk aan.  

Na de renovatie kan de waterinlaat het gebied weer jaren van water voorzien 

In te droge periodes, laat het waterschap water het gebied in. Door het waterpeil in de sloot goed te houden, verkleinen we de kans op droogteschade aan landbouwgewassen, natuur, veendijken, gebouwen en wegen. De kans op te lage grondwaterpeilen is kleiner en we beperken het effect van de bodemdaling. Naast een goed waterpeil is een goede waterkwaliteit ook belangrijk. Met het inlaten van water uit het Vollenhoverkanaal, stroomt het water goed door. De kans op blauwalg is daardoor veel kleiner.  

Verschillende aannemers voeren de werkzaamheden uit 

Aannemersbedrijf Gebroeders van Werven uit Kampen voert de civiele- en bouwtechnische werkzaamheden uit. Hydropack uit Amersfoort de renovatie aan de hydraulische installatie. En Van Beek Elektrotechniek B.V. uit Veenendaal voert het elektrisch- en besturingstechnische gedeelte uit. 

Hebt u gevonden wat u zocht?