Steeds meer agrariërs in Flevoland leggen wasplaatsen met zuiveringssystemen voor gewasbeschermingsmiddelen aan. Wilt u van henzelf horen waarom ze dit doen en wat hun ervaringen bij aanleg en gebruik zijn? Bezoek dan het bedrijf van Mariëlle Keijzer aan de Meerkoetenweg 23 in Lelystad. Op vrijdag 10 december tussen 10.00 en 12.00 uur heet zij u van harte welkom en vertelt zij u graag over haar ervaringen. 

Hoe meldt u zich aan?

We houden rekening met de dan geldende Coronamaatregelen. We volgen onder andere het advies over het maximale aantal toegestane bezoekers. Om te weten hoeveel bezoekers er komen, vragen we u om uzelf aan te melden via info@bodemenwaterflevoland.nl en te vermelden met hoeveel personen u komt.