Het vervuilde rioolwater uit de woonwijk Punter in Lelystad kan door het waterschap gezuiverd worden. Dat gebeurt op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Lelystad.

Het waterschap kan het water zelf schoonmaken

Dat is de verwachting op basis van een onderzoek dat het waterschap liet doen naar het vervuilde rioolwater. Het waterschap zal dit vervuilde rioolwater langzaam bijmengen. De processen op de AWZI en het gezuiverde rioolwater worden daarbij extra goed in de gaten gehouden. Nadat het rioolwater is gezuiverd, kan het weer veilig terugstromen naar het oppervlaktewater (sloten, vaarten, tochten).

In het werkgebied van Waterschap Zuiderzeeland staan 5 AWZI’s

Die verwerken het water dat via afvoerputjes, gootstenen en wc’s in het riool terecht komt.