Flevoland ligt beneden de zeespiegel. Ruim 250 kilometer aan dijken beschermen het gebied tegen het water. Soms wordt er geleefd buiten deze dijken. De provincie Flevoland maakte daarom samen met Waterschap Zuiderzeeland, de Flevolandse gemeenten en de Veiligheidsregio Flevoland afspraken over het borgen van de veiligheid bij buitendijkse ontwikkelingen. De negen partijen hebben dit vastgelegd in een convenant.