Waterschap Zuiderzeeland start met de verkenning voor de versterking van de IJsselmeerdijk. De dijk loopt van de Ketelbrug tot aan de Houtribsluizen bij Lelystad. Deze aankondiging (kennisgeving) is bedoeld voor de omgeving (participatie). Ook is dit een uitnodiging aan geïnteresseerden en belanghebbenden voor de digitale startbijeenkomst op woensdag 7 oktober 2020 van 19.30 - 21.30 uur. De versterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarmee de waterschappen en het Rijk Nederland waterveilig maken.

Wij nodigen de omgeving uit om mee te denken of mee te doen

Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt de dijken in en om Flevoland en een klein deel van Overijssel en Friesland. Een dijkversterking kan impact hebben op de omgeving. We betrekken daarom de omgeving al vroeg in het proces bij het maken van plannen voor de IJsselmeerdijk. Daarbij kijken we ook naar meekoppelkansen: plannen van derden die met de dijkversterking kunnen worden gecombineerd. Ook horen we graag hoe u de dijk ervaart en starten we binnenkort met een belevingsonderzoek.

Meer informatie vindt u in het Startdocument op onze website

Waterschap Zuiderzeeland heeft het Startdocument Versterking IJsselmeerdijk opgesteld, waarin het dijkversterkingsproject verder wordt toegelicht. In dit Startdocument leest u:
➢ waarom deze versterking nodig is;
➢ hoe groot onze opgave is;
➢ hoe u kunt meedoen (participeren);
➢ hoe wij tot het beste plan voor de versterking willen komen;
➢ wat wij in deze fase gaan onderzoeken;
➢ hoe wij omgaan met uw vragen, suggesties en ideeën;
➢ waaraan suggesties/ideeën moeten voldoen om te worden meegenomen.

Zie www.zuiderzeeland.nl/ijsselmeerdijk voor het Startdocument en overige informatie.

Via een afwegingskader naar een voorkeursbeslissing

Om te zorgen dat de IJsselmeerdijk ook in de toekomst Flevoland voldoende beschermt, zoeken we naar oplossingen voor de veiligheidsopgave. Deze verschillende oplossingen wegen we af met een afwegingskader, om uiteindelijk te komen tot een voorkeursbeslissing. Wij willen graag samen met u dit afwegingskader ontwikkelen.

Startbijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 7 oktober 2020

Wij nodigen geïnteresseerden en belanghebbenden uit voor een digitale startbijeenkomst op woensdag 7 oktober 2020 van 19.30 - 21.30 uur. Deze avond geven wij een nadere toelichting op het project, gaan we in gesprek over het afwegingskader en horen we graag wat u belangrijk vindt in dit project. En u krijgt volop de gelegenheid om vragen te stellen of alvast uw suggesties of ideeën te noemen. Op www.zuiderzeeland.nl/startbijeenkomst leest u hoe u deze digitale bijeenkomst kunt volgen (aanmelden is niet nodig).

Inloopmiddag en -ochtend op 8 en 9 oktober 2020

U bent ook van harte welkom om met ons in gesprek te gaan op het Waterschapshuis, Lindelaan 20 in Lelystad. Daar kunt u alle projectinformatie bekijken. We organiseren hiervoor een inloopmiddag op donderdag 8 oktober van 14.00 - 18.00 en een inloopochtend op vrijdag 9 oktober van 9.00 - 13.00 uur. We hanteren daarbij de RIVM-voorschriften die gelden vanwege het coronavirus. Daarom doen we dit alleen op afspraak. Via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer kunt u zich aanmelden.

U kunt ook nu al reageren of een gesprek aanvragen

U kunt voor, tijdens of na de bijeenkomst uw vragen, suggesties, ideeën, wensen of zorgen mailen naar ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl. Of sturen naar Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad, onder vermelding van Versterking IJsselmeerdijk. Voor het aanvragen van een gesprek of als u ons wilt bellen, kunt u contact opnemen met een van onze omgevingsmanagers Winfried van Kleef of Janneke Eerens-Kostense via 0320 274 911.

Wat gebeurt er met uw reactie?

In de eerste maanden van de verkenning (tot 1 januari 2021) inventariseren wij alle suggesties en ideeën. U krijgt altijd een reactie van ons wat wij daarmee gaan doen. Waar mogelijk gebruiken we deze als ‘bouwstenen’ voor het oplossen van de veiligheidsopgave. Daarnaast organiseren wij ‘thematafels’, om zoveel mogelijk kennis en ideeën voor de bouwstenen te krijgen. Meer informatie hierover leest u in het Startdocument.