Deze week brengt Waterschap Zuiderzeeland de visstand in beeld in de wijken De Munten en De Gilden in Dronten. Dit gebeurt om de relatie tussen de visstand en de waterkwaliteit beter te begrijpen. Het waterschap werkt hierin samen met de Hengelsportvereniging Lelystad Dronten en de gemeente Dronten.

Voor een goede waterkwaliteit is het belangrijk dat er voldoende zuurstof in het water zit. Zo kunnen waterplanten en -dieren er goed in leven. In wateren van De Munten en De Gilden groeien weinig waterplanten. Dat vergroot de kans op (blauw)algengroei.

Als de visstand niet in evenwicht is, kunnen waterplanten verdwijnen

Zonder waterplanten komen er teveel meststoffen. Hierdoor groeien algen en komt er ’s nachts te weinig zuurstof in het water. Een onevenwichtige visstand betekent dat de balans tussen verschillende vissoorten en/of aantallen niet goed is. Om te controleren of dat zo is, worden de vissen geteld.

Een professionele visser vangt de vissen

Dit gebeurt met sleepnetten vanachter een boot. De vissen worden opgevangen in grote bakken. Die staan tijdelijk in het water. Zo wordt gekeken om welke soorten vis en aantallen het gaat. Als er teveel vissen in De Munten en De Gilden zwemmen dan wordt het overschot overgezet naar aan andere plek.

Het waterschap werkt samen met de plaatselijke hengelsportvereniging en de gemeente Dronten

Naast voldoende vis, vinden ook zij de waterkwaliteit belangrijk. Door deze samenwerking blijft de vis leven én is er voldoende waterbeleving. Met de hengelsportvereniging is afgesproken dat bij teveel aan vis er voldoende mooie exemplaren achterblijven in De Munten en De Gilden.

Voor alle betrokken partijen is het belangrijk om meer over de visstand te weten te komen

En wat dit doet met het water. Het onderzoek begint op 13 oktober en wordt gedaan door ecologisch adviesbureau Waardenburg en OAB Nederland.

Plattegrond De Munten/De Gilden in Dronten
De groene lijn geeft aan waar de visstand in beeld wordt gebracht