Boskalis Nederland is dinsdag 19 november 2019 begonnen met enkele voorbereidende werkzaamheden van de dijkversterking Drontermeerdijk. Deze werkzaamheden worden door de aannemer uitgevoerd voor de aanleg van de tijdelijke N306, die aan de binnenzijde van de Drontermeerdijk komt.