In september/oktober gaan we op de IJsselmeerdijk vernieuwende overgangen tussen gras en verharding testen. We onderzoeken dan of deze overgangen erosie kunnen voorkomen, zodat een dijk sterker wordt.

Een aannemer is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden tussen de CTU Flevokust en de Maximacentrale, zodat we straks de proeven goed kunnen uitvoeren. De voorbereidingen duren een paar weken. Tijdens de werkzaamheden is de weg op de IJsselmeerdijk in één richting afgezet en is één rijstrook open. In dit bericht vertellen we wat we precies gaan doen.We leggen op de proeflocatie nu de overgangen aan. Het gras kan zo weer voldoende groeien om in september/oktober de veldproeven met een golfoverslagsimulator aan te kunnen. Dit is een stellage waarmee we golven kunnen nabootsen die over de dijk klotsen. Tot aan de veldproeven vertroetelen we het gras, zodat de grasmat op de dijk kan herstellen.

Welke veldproeven bereiden we voor?

  • We brengen een blokkenmat aan bij de overgang,
  • We plaatsen  een betonband met doorgroeibaar geotextiel,
  • We vermengen grond uit de berm met een toeslagmiddel om zo een hogere sterkte te krijgen ( In Situ oplossing).
  • De harde knik tussen talud en maaiveld maken we vloeiender (een geometrische oplossing).
  • Klei wordt in dunnere lagen verdicht om zo een betere verdichtingsgraad te krijgen. (een uitvoeringsoplossing)

Wat is de aanleiding van de testen met erosiebestendigheid?

Erosie is de mate waarin een dijk bestand is tegen slijtage door water, waarbij dijkmateriaal wordt verplaatst of zelfs verdwijnt. Het komt op dijken veel voor op overgangen van gras naar steenbekleding naar gras. Dit maakt dat dijken hoger ontworpen moeten worden om sterk genoeg te zijn. Als de overgangen waar erosie voorkomt sterker zijn, kan de dijk lager worden met dezelfde benodigde veiligheid. Wij ontvangen voor dit onderzoek subsidie van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Wanneer is het onderzoek klaar?

In 2024 is het onderzoeksproject afgerond en moet de innovatie klaar zijn om eventueel in te zetten bij het versterken van dijken van Zuiderzeeland, maar ook bij andere waterschappen.

Dit innovatieproject is onderdeel van de Kennis & Innovatieagenda van het HWBP. Het HWBP begeleidt de gezamenlijke opgave die de waterschappen en het Rijk hebben om Nederland in 2050 waterveilig te maken.