Alle vragen over de verkiezingen kunt u op deze pagina lezen. Heeft u andere vragen stuur dan een mail naar verkiezingen2023@zuiderzeeland.nl 

Wat is een waterschap?

Waterschappen zijn net als gemeenten en provincies, decentrale overheden. Anders dan bijvoorbeeld gemeenten houden waterschappen zich maar met één taak bezig: het waterbeheer in Nederland.
 

Wat doet een waterschap?

Waterbeheer is in een land als Nederland heel belangrijk. Nederland is een laaggelegen delta. Om ervoor te zorgen dat wij droge voeten houden en over schoon en voldoende water beschikken, zijn er waterschappen. Waterschappen werken 24/7 aan sterke, veilige dijken, een goede kwaliteit van het water in sloten, beken en rivieren en het voorkomen van te veel of te weinig water. Dit doen zij bijvoorbeeld door dijken te inspecteren en te verstevigen waar dat nodig is, het water dat jij doorspoelt te zuiveren en door ervoor te zorgen dat het waterpeil niet te hoog of te laag is.

Wie zorgt er voor het drinkwater?

Waterschappen zorgen niet voor het drinkwater. Daar zijn drinkwaterbedrijven verantwoordelijk voor. Waterschappen zorgen wel voor de zuivering van rioolwater. Eigenlijk kun je het zo zien: drinkwaterbedrijven zorgen dat er schoon drinkwater door de kraan komt. Zodra het water door de gootsteen, douche of wc in het riool belandt, zorgen waterschappen er weer voor dat het water gezuiverd wordt.
 

Waarom betalen we waterschapsbelasting?

Om al het werk aan het water te kunnen doen, hebben de waterschappen geld nodig. Daarom betalen we waterschapsbelasting. En omdat u meebetaalt, mag u ook beslissen over wat er met dit geld gebeurt!

Waarom zijn er waterschapsverkiezingen?

Als inwoner van Nederland hebt u belang bij goed waterbeheer en betaalt u daar belasting voor. Daarom mogen inwoners meebeslissen over de samenstelling van het waterschapsbestuur via de waterschapsverkiezingen. Eén keer in de 4 jaar mag u naar de stembus om uw vertegenwoordiger in het waterschapsbestuur te kiezen.

Of partij A of partij B wint, de dijken moeten onderhouden worden en het rioolwater gezuiverd. Waarom zou je dan eigenlijk gaan stemmen?
Het staat inderdaad vast dat die taken gedaan worden, dat staat ook bij geen enkele partij ter discussie. Maar over de manier waaróp je dat doet verschillen de partijen van mening. Op mijnstem.nl kunt u uitzoeken welke partij het beste bij u past.

Op welke partij moet ik stemmen?

Op de partij met plannen die aansluiten bij uw ideeën over goed waterbeheer. Welke partij dat is, ontdekt u op www.mijnstem.nl(externe link).

Wie betaalt de organisatie van de waterschapsverkiezingen?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen die in de gemeente plaatsvinden. Daar vallen ook de waterschapsverkiezingen onder. Gemeenten organiseren twee verkiezingen tegelijkertijd (die voor de Provinciale Staten en die voor de waterschapsbesturen). De meerkosten die gemeenten maken voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen worden door de waterschappen aan gemeenten vergoed. 

Hoe werkt het stemmen?

Kort voor de verkiezingen ontvangt u over de post uw stempas. Neem deze stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Op het stembureau ontvangt u een stembiljet met alle kandidaten op wie u kunt stemmen erop en een rood potlood. In een stemhokje kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.

Ik heb nog geen stempas gekregen

De gemeentes versturen de stempassen. Vraag dus bij uw gemeente na waar uw stempas blijft.

Hoe lang zijn de stembureaus geopend?

De meeste stembureaus gaan om 7.30 uur open en sluiten om 21.00 uur. Op uw stempas vindt u de exacte openingstijden.

Zijn er aparte stembureaus voor de waterschapsverkiezingen?

Nee. U stemt voor zowel de waterschappen als voor de provincie in hetzelfde stembureau.

Wanneer is de uitslag van de verkiezingen bekend?

De definitieve uitslag voor de verkiezingen wordt niet eerder dan 23 maart 2023 bekendgemaakt. Dat is wettelijk vastgelegd. Voor die tijd is het mogelijk om een voorlopige uitslag te geven. De verwachting is dat dat op donderdag 16 of vrijdag 17 maart het geval is.

Wat zijn geborgde zetels?

Vertegenwoordigers van groepen die een bijzonder belang bij de taken van het waterschap hebben, zitten in het bestuur. Zij bezetten de geborgde zetels. De geborgde zetels worden door drie groepen belanghebbenden bezet: natuurterreinen, ongebouwde gronden (vooral agrariërs) en bedrijven. Hun bijzondere belang is dat zij voor hun bedrijfsvoering sterk afhankelijk zijn van goed waterbeheer. Om te garanderen dat deze bijzondere belangen een stem hebben in het waterschapsbestuur is in de wet opgenomen dat er 7 t/m 9 geborgde zetels zijn. Er loopt momenteel een traject om de huidige opzet van de geborgde zetels aan te passen. Dit is een dynamisch traject. Voor de laatste stand van zaken kan het best worden gekeken op: https://unievanwaterschappen.nl/themas/geborgde-zetels/(externe link).