De waterschapsverkiezingen staan voor de deur. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar of ouder op 15 maart mag stemmen! Tijdens de waterschapsverkiezingen bepaalt u mee over de toekomst van water. Er valt namelijk echt iets te kiezen!

Stemmen is belangrijk omdat u op die manier invloed heeft op waaraan het waterschapsbestuur belastinggeld uitgeeft. Door te stemmen beslist u wie er in de algemene vergadering van Waterschap Zuiderzeeland komt.

Ga naar MijnStem(externe link)

De algemene vergadering van het waterschap - vergelijkbaar met de gemeenteraad – is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in Flevoland en kleine delen van Friesland en Overijssel. Het bestuur bepaalt het beleid, neemt de belangrijkste beslissingen en controleert het dagelijks bestuur.

Het waterschap staat voor belangrijke keuzes. In Flevoland daalt de bodem en ondertussen is er een grote vraag naar woningen. Bepaalt het water waar onze huizen komen of bepalen onze huizen waar het water mag komen? En de dijken, zijn die er alleen voor onze veiligheid of lenen ze zich ook voor bijvoorbeeld recreatie en biodiversiteit? Hoever gaan we in het zuiveren van afvalwater? Moet het super schoon zijn of is gewoon schoon ook goed? En moet het waterschap geld uitgeven aan het halen van energie en nuttige grondstoffen uit vies water, zodat het daarna opnieuw gebruikt kan worden?

Onze algemene vergadering bestaat uit 25 leden

18 leden zijn democratisch gekozen via de verkiezingen (dat zijn de ingezetenen) en 7 zijn benoemd door belangenorganisaties van bedrijven, agrariërs en natuur. Dit betekent dat deze zetels wettelijk zijn gereserveerd voor de categorieën landbouw (3 zetels; aangewezen door de land- en tuinbouworganisatie LTO-Noord), bedrijfsleven (3 zetels; aangewezen door de Kamers van Koophandel) en natuurterreinbeheerders (1 zetel; aangewezen door Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren). De uitslag van de waterschapsverkiezingen bepaalt wie er voor de categorie ingezetenen zitting nemen in het algemeen bestuur.

Benieuwd wie er op dit moment zitting hebben in onze algemeen vergadering

Er valt genoeg te kiezen! Benieuwd wat het beste bij u aansluit? Ga dan naar MijnStem.nl(externe link).