Als er ook maar iets gebeurt dat de waterkwaliteit in Flevoland  kan aantasten, dan zijn ze erbij. Kim Walles, Gerda Kampen en hun collega’s van team Watertoezicht voorkomen tijdens hun wachtdiensten dat vervuild bluswater, illegale dumpingen of olie uit een verongelukte auto de sloten, tochten en vaarten in gevaar brengt.