Als boeren water gebruiken uit de gestuwde watergangen, kan het voorkomen dat het waterpeil daalt tot onder het streefpeil. De afspraak is dat degene die het water gebruikt, dit ook weer aanvult.