Waterschap Zuiderzeeland roept Waterbazen op om mee te helpen zwerfafval te rapen op en rond het water. Door te ‘Scheppen voor schoon water’ draag je bij aan het terugdringen van (plastic) afval en hou je het water schoon.

We zijn blij met elke Waterbaas die meehelpt om het water in de natuur schoon en afvalvrij te houden. De actie 'Scheppen voor schoon water' start op 13 september in de opmaat naar World Cleanup Day op 18 september.

Met het verzamelen van zwerfafval maak je kans op een prijs!

Ruim jij wel eens zwerfafval op rond of op het water? Dan ben je een waterbaas! Plaats tussen 13 september en 10 oktober een selfie met je vangst en gebruik de hashtag #scheppenvoorschoonwaterzuiderzeeland. Wie weet win jij dan een suples of een regenton!

Als je daarnaast het afval dat je raapt registreert via de app Litterati, draag je bij aan het in kaart brengen. Zo weten we welke soorten en merken afval het meeste voorkomen. De Plastic Soup Foundation krijgt meer inzicht in het probleem en hoe we dat in de toekomst beter kunnen aanpakken.

World Cleanup Day: kom zwerfafval rapen bij de Zilverparkkade!

In samenwerking met Supporter Lelystad schoon starten we zaterdag 18 september om 11.00 uur. Meld je aan op de website van World Cleanup Day en help mee met de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar!