Het waterbeheerplan beschrijft hoe Waterschap Zuiderzeeland nu en in de toekomst blijft zorgen voor waterveiligheid en voor voldoende en schoon water. In het plan staan de doelen en de maatregelen die het waterschap in deze periode gaat nemen om die doelen te realiseren.

Wat is het Waterbeheerplan?

Het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Zuiderzeeland is ons contract met de samenleving. Het bevat onze koers voor de lange termijn en stelt ons in staat in te spelen op actuele ontwikkelingen. Daarnaast staat alles wat we doen in het teken van een doelmatige uitoefening van onze kerntaken: zorgen voor waterveiligheid en voor voldoende en schoon water. Zo maken we het mogelijk om in ons beheergebied veilig en onbezorgd te wonen, te werken en te recreëren.

Doelen en maatregelen

Met de doelen en maatregelen uit ons Waterbeheerplan geven we invulling aan de wet- en regelgeving op regionaal, landelijk en Europees niveau. Zo nemen we bijvoorbeeld maatregelen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit en de ecologie te verbeteren. In andere gevallen doen we er zelfs een schepje bovenop. De doelen en maatregelen hebben we in overleg met onze gebiedspartners geformuleerd. Vervolgens hebben we burgers, bestuurders en andere belanghebbenden gevraagd zich uit te spreken over ons ontwerp plan.

Samenvatting van het Waterbeheerplan 2016-2021

Het volledige Waterbeheerplan 2016-2021

Heeft u gevonden wat u zocht?