Deze week hebben we weer te maken met tropische temperaturen. Door het warme weer heeft de natuur en het gewas op het land meer water nodig. Om genoeg water te hebben voor agrariërs, sport- en natuurterreinbeheerders en particulieren verhoogt het waterschap het waterpeil. Dit geldt voor het oostelijke deel van de Noordoostpolder en de Lage en Hoge Vaart in Oost- en Zuid Flevoland. Het waterpeil in deze vaarten verhogen we met 10 cm.  

Het waterpeil verhogen we op verschillende manieren 

In de Noordoostpolder komt water via inlaten en hevels het gebied in. Deze hevels en inlaten staan bijna allemaal aan de oostkant van de Noordoostpolder. De oostkant van de Noordoostpolder ligt namelijk hoger ten opzichte van het westelijke deel. Met name aan de oostkant van de Noordoostpolder is er in droge perioden weinig kwel. Kwel is water dat van nature uit de grond naar boven komt. Dit komt doordat de polders veel lager liggen dan het water dat Flevoland omringt. Door meer water de Noordoostpolder in te laten is er genoeg water voor beregening.  
In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland pompen we minder water uit. Doordat we meer water in het gebied vasthouden, kunnen we het waterpeil in de Lage en Hoge Vaart verhogen.

Het waterschap houdt het waterpeil in de vaarten hoger zolang dit nodig is 

Als we het waterpeil weer met 10 centimeter laten zakken, laten we dit u weten via onze website, Facebook- en Twitteraccount. 

Wilt u de hoogte blijven van de veranderende waterstand in de vaarten?  

U kunt dan een e-mail sturen naar smsmeldingen@zuiderzeeland.nl. U ontvangt dan een sms bij wijzigingen van het waterpeil.  

Bij vragen kunt u 24 uur per dag bellen met ons waterschap

U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 0320 274 911.