Tijdens de nachtvorstperiode, van eind maart tot eind mei, staat het water in de Hoge Vaart hoger. We zorgen dan voor voldoende water in de sloten en tochten, zodat de fruittelers kunnen beregenen, mocht dat nodig zijn. De waterstand in de sloten en tochten die in open verbinding staan met de Hoge Vaart is dan ook tijdelijk hoger. Onze medewerkers houden het peil altijd goed in de gaten.

Water in sloten, vaarten en tochten houden we op peil

Bij de vaststelling van het peil, houdt het waterschap rekening met de verschillende belangen, zoals de belangen van agrariërs, natuurgebieden (bossen) en de scheepvaart. Het teveel aan water, veroorzaakt door regenwater en kwel, wordt met behulp van zeven gemalen van het waterschap uit de polders gepompt. Maar soms wordt er ook water vanuit het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en de randmeren ingelaten ten behoeve van irrigatie en nachtvorstbestrijding. Om het water af- en aan te voeren moeten de watergangen aan bepaalde afmetingen voldoen en vrijgehouden worden van onderwaterbegroeiing.

Wilt u op de hoogte zijn van de veranderde waterstand in het gebied van de Hoge Vaart?

Stuur dan een e-mail naar smsmeldingen@zuiderzeeland.nl. U ontvangt een SMS bericht als het waterpeil verandert door omstandigheden.

Bij vragen kunt u 24 uur per dag bellen met ons waterschap

Het telefoonnummer is 0320 274 911. Ook buiten kantooruren zijn wij op dit nummer bereikbaar voor calamiteiten.