15 september 2020 maakte het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend onder andere fors te willen investeren in de overgang naar een duurzaam Nederland. Waterschap Zuiderzeeland is blij met deze investering.