15 september 2020 maakte het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend onder andere fors te willen investeren in de overgang naar een duurzaam Nederland. Waterschap Zuiderzeeland is blij met deze investering.

Het waterschap wil namelijk in 2050 klimaatneutraal zijn. De te nemen maatregelen om dit te bereiken zijn vastgelegd in het Masterplan Duurzame Energie.

Heemraad Andries Poppe: “Het waterschap heeft de ambitie om duurzaam en toekomstbestendig te worden. Daar werken we keihard aan. Soms alleen, vaak ook met onze partners. Om zo een schone en leefbare wereld na te laten aan onze kinderen en kleinkinderen.”

Er is al veel gerealiseerd

Zo zijn bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI’s) in Dronten, Almere en Zeewolde zonnepanelen gelegd. Binnenkort komen er ook zonnepanelen bij de AWZI in Lelystad. We leggen duurzame oevers aan en ons hoofdkantoor en het kantoor in Emmeloord zijn duurzaam verbouwd. En met de technieken Ephyra® en Torwash wekken we biogas op uit slib.

 

Samenwerking is belangrijk

Want we kunnen niet alles alleen. Zo keken we samen met pachters naar manieren om bijvoorbeeld de biodiversiteit op de Knardijk te vergroten. En werken we samen met het Consortium Zon op Dijk aan een pilot over zonnepanelen op de  Knardijk. Op het gebied van energietransitie werkt Waterschap Zuiderzeeland, samen met provincie en de zes Flevolandse gemeenten aan de Regionale Energietransitie (RES).

Ook bij de start van een project kiezen we een aannemer die duurzaam te werk gaat. En duurzaam inkopen is onderdeel van de werkzaamheden.

 

We blijven kijken naar nieuwe maatregelen en innovaties

Hoe kunnen we onze CO2-uitstoot nog verder verkleinen? Hoe kunnen we bijvoorbeeld ons eigen wagenpark verduurzamen? Kunnen we cellulose winnen uit wc-papier? De investeringen van het kabinet helpen om deze maatregelen verder te onderzoeken.

Wat duurzaamheid voor Waterschap Zuiderzeeland verder betekent, leest u in de onderstaande infographic:

Klik voor een grotere afbeelding.