Waterschap Zuiderzeeland ruimt dode vissen in het oppervlaktewater bij het Wout Wagtmanspad in Almere. Het waterschap heeft hier een coördinerende rol en onderzoekt de exacte oorzaak.