Er staat een flinke noordwesten wind en het blijft regenen. Het waterpeil in het IJsselmeer is bijna 80 cm hoger dan normaal. In combinatie met de storm die over Nederland gaat veroorzaakt dit meer golven langs de dijken aan de noordwestzijde van de Noordoostpolder en Oostenlijk Flevoland. Waterschap zet daarom vandaag, vrijdag 24 november 2023, beperkt dijkwacht in. 

Verschillende teams met dijkwerkers zijn op pad

We controleren de dijkdelen tussen Lemmer en Urk en het noordelijke deel van de Houtribsluis bij Lelystad tot de Revesluis bij Dronten. De medewerkers kijken of het waterpeil in het IJsselmeer verder oploopt en of maatregelen later vandaag nodig zijn. Denk aan extra inzet van dijkwacht op andere dijkdelen.  
 

Waterschap Zuiderzeeland is zorgvuldig voorbereid op een storm

De Flevolandse dijken kunnen tegen een stootje. Door continue beheer, zijn onze dijken veilig en duurzaam. Wij monitoren de weersvoorspellingen nauwlettend in samenwerking met het KNMI Watermanagementcentrum Nederland. Op basis van die informatie en de informatie van onze medewerkers in het gebied nemen we maatregelen. Ook nu. 
 

De Kadoelerkeersluis hoeft waarschijnlijk niet dicht 

De Kadoelerkeersluis bij Kraggenburg is geen sluis. Het beschermt het land dat grenst aan het Kadoelermeer en Zwartemeer met grote schuiven. Als het waterpeil 80 centimeter boven NAP is, dan moet de keersluis dicht. Op dit moment is het waterpeil van het Kadoelermeer 41 centimeter boven NAP. We verwachten niet dat het waterpeil dichtbij de kritieke waterstand van 80 centimeter boven NAP komt.