Waterschap Zuiderzeeland onderzoekt gezamenlijk met LTO Noord hoe de uit- en afspoeling van nutriënten vanaf landbouwgronden te verminderen is. Dit doen zij door, samen met agrariërs in het gebied, te bekijken welke maatregelen kunnen bijdragen.