Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben besloten om hun zuiveringsslib vanaf 2023 te laten verwerken via de beoogde slibdrooginstallatie van en bij Huisvuilcentrale HVC in Alkmaar (HVC). Ook is besloten om het gedroogde slib in beheer van HVC te laten verwerken. Een zo duurzaam mogelijke slibverwerking tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten waren doorslaggevend in de uiteindelijke keuze voor HVC.