Waterschap Zuiderzeeland heeft in 2020 80,2 miljoen euro nodig om te zorgen voor sterke dijken en voldoende en schoon water. Dit geld is nodig om ervoor te kunnen zorgen dat inwoners en ondernemers in het beheergebied veilig kunnen leven en werken. Dat heeft de Algemene Vergadering van het waterschap op 27 november besloten.