Bij enkele afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland trof het RIVM delen van het coronavirus aan in het afvalwater. Dit komt doordat het virus via ontlasting van sommige corona-patiënten in het riool terechtkomt. Voor Waterschap Zuiderzeeland is het onderzoek geen aanleiding om extra veiligheidsmaatregelen bij haar vijf afvalwaterzuiveringsinstallaties te nemen.

Medewerkers op de zuiveringsinstallaties werken altijd volgens strikte hygiënevoorschriften en zijn daarom goed beschermd. Mensen die met afvalwater werken, moeten direct contact met afvalwater vermijden.

Omwonenden van een afvalwaterzuiveringsinstallatie hoeven zich geen zorgen te maken

Het virus overleeft niet goed in water. Het RIVM ziet geen verhoogd risico op besmetting van omwonenden via gezuiverd water. Volgens het RIVM is het coronavirus vooralsnog niet in het gezuiverde water terug te zien.

Het waterschap werkt aan het onderzoek van het RIVM mee

Dit betekent dat we monsters voor het onderzoek aan het RIVM leveren. De uiteindelijke meetwaarden van de virusdeeltjes in afvalwater is een onderdeel van het Nationale coronadashboard. Voor iedere waarde kijkt het RIVM naar drie verschillende stukken virus RNA. De resultaten moeten met elkaar overeenkomen voordat het RIVM een getal op het coronadashboard presenteert. “Het is nu nog niet mogelijk om uit de virusdeeltjes in het afvalwater het aantal besmette personen te berekenen”, aldus het RIVM. Voor vragen over het onderzoek en de resultaten verwijzen we u naar het RIVM.

We gebruiken halfgelaatsmaskers om te besparen op mondkapjes

Deze middelen zijn hard nodig in de zorg. De halfgelaatsmaskers zijn herbruikbaar en goed te reinigen nadat deze zijn gebruikt. Denk aan het gebruik van maskers bij het nemen van rioolwatermonsters.