Bij enkele afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland trof het RIVM delen van het coronavirus aan in het afvalwater. Dit komt doordat het virus via ontlasting van sommige corona-patiënten in het riool terechtkomt. Voor Waterschap Zuiderzeeland is het onderzoek geen aanleiding om extra veiligheidsmaatregelen bij haar vijf afvalwaterzuiveringsinstallaties te nemen.