Waterschap Zuiderzeeland vindt een inclusieve werkvloer belangrijk. Want iedereen is anders, met een eigen talent en een unieke achtergrond. Het maakt niet uit waar iemand vandaan komt, wie iemand liefheeft en of iemand wel of geen arbeidsbeperking heeft. Dat vraagt om denken in talenten, kansen en mogelijkheden. Waterschap Zuiderzeeland doet daarom trots mee aan het programma Onbeperkte Denkers sector waterschappen.

Zichtbare betrokkenheid van de top

Want dat is de plek waar het realiseren van draagvlak vaak begint. Secretaris-directeur van Waterschap Zuiderzeeland Wouter Slob ondertekende daarom op 13 juli het Onbeperkte Denkers commitment. Daarmee geeft hij aan dat Waterschap Zuiderzeeland nog meer werk gaat maken van de wet Banenafspraak. In deze wet staat dat er tegen 2025 25.000 extra banen bij de overheid gecreëerd moeten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

Volwaardig aan de slag

Dat is waar het programma Onbeperkte Denkers aan wil bijdragen voor mensen met een arbeidsbeperking. Door hun lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking is het lastiger werk vinden. Denken in mogelijkheden moet eraan bijdragen dat deze groep volwaardig aan de slag kan. Wouter Slob: ‘Bij ons waterschap geloven we in de kracht van diversiteit en dat we als organisatie vooruitkomen door samen te werken. We bieden daarom iedereen gelijke kansen, bij ons waterschap ben je welkom.’

Het programma Onbeperkte Denkers sector waterschappen is een initiatief van het A&O-fonds waterschappen, de Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden FNV en CNV.