Waterschap Zuiderzeeland verhoogt het waterpeil in het beheergebied. Dit doen we omdat we op die manier water kunnen bufferen en daling van het grondwaterpeil kunnen vertragen. Ook in enkele stedelijke gebieden verhogen we het waterpeil: in Almere-Buiten, de Weteringgracht in Zeewolde en in de wijk Lemstervaart in Lemmer.