Waterschap Zuiderzeeland verhoogt het waterpeil in het beheergebied. Dit doen we omdat we op die manier water kunnen bufferen en daling van het grondwaterpeil kunnen vertragen. Ook in enkele stedelijke gebieden verhogen we het waterpeil: in Almere-Buiten, de Weteringgracht in Zeewolde en in de wijk Lemstervaart in Lemmer.

Waterkwaliteit is belangrijk

Voordat we het peil verhogen, nemen we een weloverwogen besluit. We kijken goed waar een peilverhoging wel of geen invloed heeft op de waterkwaliteit. Wanneer een peilverhoging geen negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit, kan het peil omhoog.

In het hele beheergebied zijn de peilen verhoogd

De watervraag voor beregening blijft door de aanhoudende droogte groot. Het waterschap houdt het waterpeil hoger, zolang dit nodig is. Hierbij houden we rekening met de afspraken in de peilbesluiten. Zodra de situatie het toelaat of een peilverlaging nodig is, laten we het waterpeil weer zakken tot het normale streefpeil en communiceren we dit via onze website, Facebook- en Twitteraccount.

We voeren weer water door voor de randmeren

Dit doen we op verzoek van Rijkswaterstaat. Sinds afgelopen dinsdagnacht laten we weer water in via de Zuidersluis bij gemaal De Blocq van Kuffeler (Almere). Dit water gaat via de Hoge Vaart naar gemaal Lovink (Biddinghuizen) en wordt daar het Veluwemeer ingepompt. We voeren het water in ieder geval door tot en met donderdagnacht. In het droogteseizoen (1 april tot 1 oktober) voeren we vaker water door voor Rijkswaterstaat.