In het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland liggen verschillende kades naast een watergang of waterplas. Drie van deze kades hebben een belangrijke functie, omdat ze wateroverlast in het gebied achter de kade voorkomen. De kades ’t Bovenwater, Tollebeek en Kassengebied Almere zijn nu aangewezen als ‘overige waterkering’. Dit betekent dat het beheer en onderhoud van deze kades nu beter is geregeld. 

Zo wordt duidelijk wie kades moet beheren en onderhouden 

Het is niet altijd duidelijk wat de toegevoegde (veiligheids)waarde van kades is. Ook is niet altijd duidelijk wie kades moet beheren en onderhouden. Daarom heeft het waterschap besloten om de kades ’t Bovenwater, Tollebeek en Kassengebied Almere aan te wijzen als ‘overige waterkering’. Dit gaat het waterschap regelen in de keur (waterschapsverordening) en legger. Daarmee is de functie van de kades duidelijk en zijn de eigenaren van de kades verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. In de praktijk voerden zij in de meeste gevallen het onderhoud al uit.