Waterschap Zuiderzeeland ontving donderdag 24 juni de Power to the Paling prijs van RAVON. Het waterschap mag zich de beste waterbeheerder van Nederland noemen. Van alle waterschappen zette Zuiderzeeland zich het effectiefst in voor het bereikbaar maken van leefgebied voor de paling.

Waterschap Zuiderzeeland won de prijs omdat negentig procent van al het water in het beheergebied toegankelijk is voor de paling

Dit blijkt uit het tweejarig onderzoek van RAVON(externe link), een kennisorganisatie die zich richt op studie en bescherming van onder andere vissen. Voor het eerst is op grote schaal gekeken naar de toegankelijkheid van alle Nederlandse wateren voor paling en daarmee ook voor andere vissoorten. Hierin zijn meer dan 60.000 mogelijke knelpunten meegenomen en is gekeken op welke plaatsen knelpunten zijn opgelost of voorzien van een vispassage. 

Heemraad Piet Boer en Ecologe Marianne Wolfs nemen de Power to the Palingprijs in ontvangst uit handen van Rob van Westrienen, directeur Ravon en Martijn Schiphouwer, projectleider Red onze Paling Ravon

De paling kan goed opgroeien in de Flevolandse wateren

In het beheergebied van Zuiderzeeland zijn grote peilvlakken met aaneengesloten water en een goede waterkwaliteit. Bij gemaal Colijn in Ketelhaven zorgt een vispassage dat de aal Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland kan bereiken. Bij gemaal Vissering op Urk wordt gewerkt aan een vispassage zodat ook de Noordoostpolder toegankelijk wordt voor de intrekkende aal. En in de omgeving van gemaal De Blocq van Kuffeler in Almere wordt nog gezocht naar een mogelijkheid voor vismigratie tussen het Markermeer en de polder.

Daarnaast is het waterschap in de polder bezig met vispassages, zoals de slimme vislift in de Pluvierentocht bij Zeewolde. Ook de komende jaren worden meer passages aangelegd. Zo blijft het waterschap werken aan nog meer bereikbaarheid voor vissen.