Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Het beheren van ons water vindt voornamelijk overdag plaats, maar in sommige gevallen ook ’s nachts. Denk hierbij aan het continue zuiveren van ons afvalwater, de gemalen die vanwege de nachtstroom ’s nachts draaien, de nachtvorstbestrijding voor de fruitteeltgebieden, dijkbewaking bij storm en calamiteiten in en rond de sloten, tochten en vaarten. Door op één van de onderstaande medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland te klikken, kunt u lezen welke werkzaamheden zij uitvoeren.

24 Uur per dag / 7 dagen in de week, zijn wij voor u aan het werk.

Ons werk zorgt ervoor dat u kunt wonen, werken en recreëren in de badkuip Flevoland.

CV-medewerkers

Jan-Willem

Jan-Willem Trompetter-2-220x170

Jan-Willem onderhoudt de poldergemalen in zuid- en oost Flevoland.

Bert

Bert-220x170

Bert is senior opzichter Wateraanvoer.

Pieter

Pieter 220x170

Pieter is projectleider civiele techniek.

Henk

Henk 220x170

Henk is opzichter watergangen in Oostelijk Flevoland

Erik

Erik 220x170

Erik is medewerker waterinformatie.

Fenna

Fenna_Reekers

Fenna vangt muskusratten.

Hein

Hein_Polman

Hein is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de dijken rond de Noordoostpolder.

Rick

Rick_Dekker

Rick maakt uw afvalwater schoon.

Bart

Bart_van_Dijk

Bart coördineert bij calamiteiten.

Boet

Boet_Honitetu

Boet bedient een gemaal.

Dick

Dick_van_der_Molen

Dick zorgt voor voldoende water bij u in de wijk.