Dick

Functie

Opzichter Stedelijkwater, noordelijk beheersgebied Waterschap Zuiderzeeland (NOP).

Werkzaamheden

Begeleiden van bestekken t.b.v. maaien stedelijkwater. Het beheer en onderhoud aan kunstwerken zoals stuwen en oeverconstructie's aan de hand van MJOP (meerjarig onderhoudsplan). Het afhandelen van klachten die rechtstreeks of te wel via de gemeenten binnenkomen. Ook houdt Dick zich bezig met de jaarlijkse zomer- en najaarschouw in het stedelijkgebied.

Dag/nacht

Dick doet zijn werk voornamelijk overdag. Tijdens storingsdienst dag en nacht bereikbaar zijn voor calamiteiten.

Taak waterschap

De werkzaamheden van Dick dragen bij aan de volgende hoofdtaak/-taken van Waterschap Zuiderzeeland:

Waarom doe je dit werk?

"Ik doe dit werk om bij te dragen aan een stukje beleving van water in het stedelijkgebied. Meedenken met de gemeenten over nieuwe bestemmingsplannen, dat hierin het water een rol heeft voor beleving c.q. waterkwaliteit en afvoer van regenwater. Ook het waarborgen van ruimten om in de toekomst onderhoud te kunnen uitvoeren."

Dick zorgt voor voldoende water.