Dijk & waterfonds beëindigd

Het Dijk & waterfonds heeft sinds 2012 ruim veertig zeer uiteenlopende initiatieven mede mogelijk gemaakt. Deze projecten hebben bijdragen aan de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de dijken en watergangen. Daarnaast hebben veel projecten de cultuurhistorische waarden in ons unieke beheergebied versterkt. Actuele onderwerpen die aandacht vragen zijn klimaatadaptatie en duurzaamheid. Daarom is vanaf 2019 het Dijk & waterfonds beëindigd.

Nieuw fonds ‘Klimaatadaptatie en duurzaamheid’

Het nieuwe fonds heeft als doel om samen met onze omgeving en partners te werken aan een duurzame leefomgeving. Denk hierbij aan het opvangen van de nadelige effecten van de klimaatverandering, verkleinen van onze CO2-voetafdruk en werken aan een circulair waterschap. Met de inzet van het budget creëren we bewustwording, brengen we nieuwe ontwikkelingen in beweging en stimuleren we innovatie. In het voorjaar van 2019 verwachten wij het nieuwe fonds te lanceren.

Overzicht gerealiseerde initiatieven 2012-2018

181220 Overzicht D&w-fonds-website