Sinds 2 augustus is er landelijk officieel sprake van een watertekort. Waterschap Zuiderzeeland roept iedereen op om zuinig om te gaan met het kostbare water in onze sloten en tochten, ondanks dat we nog steeds water mogen inlaten vanuit het IJsselmeer.

Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat het IJsselmeerpeil zakt en dat dit vooralsnog verder zou mogen zakken. Op basis van de huidige weers- en afvoerverwachting wordt dit punt eind augustus bereikt. De verwachting is dat rond dat peil RWS inlaatbeperkingen kan opleggen. In dat geval kan  Waterschap Zuiderzeeland gekort worden op de watervraag.

Het waterschap heeft scenario’s uitgewerkt voor het geval dit aan de orde is en het beperkende maatregelen moet nemen. Dagelijks wordt het waterpeil gemonitord en tot nu toe lukt het om aan de watervraag te voldoen en waterhuishoudkundig te doen wat nodig is in het gebied. Met de dringende oproep aan agrariërs, beheerders van sport- en natuurterreinen en bewoners om niet meer oppervlaktewater te gebruiken dan strikt noodzakelijk is en het sproeien te beperken.

Vragen over droogte

Droogte

Lees de meest actuele veelgestelde vragen over de droogte in Flevoland.

Blauwalg

Blauwalg

Wat is blauwalg? Hoe herken je blauwalg en wat is de actuele situatie in Flevoland. Leer hier meer over:

Veilig zwemmen

Zwemwaterkaart

Kijk voordat u een plons neemt waar u veilig kunt zwemmen:

Neerslagtekort in beeld

Het neerslagtekort in millimeters van april tot en met juli 2018.

Foto's uit Flevoland

Beregening aan de Roerdomptocht
Volpompen kavelsloten
Volpompen kavelsloten
Overpompen van water naar een hoger gelegen sloot.
Stuw Ooievaarstocht onder peil
Dijk, met dor gras.
Overpompen van water
Beregenen met water uit de tocht.
Oogsten
Waar laten we water in, in de Noordoostpolder?
Waar laten we water in, in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland