In augustus was er landelijk en in Flevoland een watertekort vanwege langdurig droog en warm weer. Waterschap Zuiderzeeland riep iedereen op om zuinig om te gaan met het kostbare water in de sloten en tochten. Om het oppervlaktewater op peil te houden nam het waterschap water in uit het IJsselmeer.

Het is gelukkig niet zover gekomen dat Waterschap Zuiderzeeland is gekort op de watervraag uit het IJsselmeer. Het waterschap heeft scenario’s uitgewerkt voor het geval dit wel aan de orde was en het beperkende maatregelen had moeten nemen, zoals beregeningsverboden. In andere delen van het land was dit overigens wel nodig.

Dagelijks werd (en wordt) het waterpeil gemonitord en het is de hele zomer gelukt om waterhuishoudkundig te doen wat nodig is in het gebied. Sinds de tweede helft van augustus neemt het neerslagtekort af en gaan de waterpeilen weer terug naar normaal.

Vragen over droogte

Droogte

Lees de meest actuele veelgestelde vragen over de droogte in Flevoland.

Blauwalg

Blauwalg

Wat is blauwalg? Hoe herken je blauwalg en wat is de actuele situatie in Flevoland. Leer hier meer over:

Veilig zwemmen

Zwemwaterkaart

Kijk voordat u een plons neemt waar u veilig kunt zwemmen:

Neerslagtekort in beeld

Het neerslagtekort in millimeters van april tot en met juli 2018.

Foto's uit Flevoland

Beregening aan de Roerdomptocht
Volpompen kavelsloten
Volpompen kavelsloten
Overpompen van water naar een hoger gelegen sloot.
Stuw Ooievaarstocht onder peil
Dijk, met dor gras.
Overpompen van water
Beregenen met water uit de tocht.
Oogsten
Waar laten we water in, in de Noordoostpolder?
Waar laten we water in, in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland