Blauwalg alleen melden bij stankoverlast en dode vissen

Waterschap Zuiderzeeland ontvangt door het warme weer veel meldingen van blauwalg in het oppervlaktewater (sloten, vijvers e.d.) in Flevoland. Het waterschap kan door de natuurlijke omstandigheden (warmte en droogte) weinig doen om blauwalg te bestrijden. Wij vragen u daarom alleen een blauwalgmelding te doen als er sprake is van stankoverlast. Daarnaast ontvangen we ook de meldingen voor dode vissen.

Wat kan het waterschap doen?

Blauwalg ontwikkelt zich snel door de stijging van de watertemperatuur en droogte. Op veel plekken is de watertemperatuur hoger dan 25°C. Dit is warmer dan andere jaren. Normaal gesproken is een snellere doorstroming van het water genoeg om de temperatuur van het water te laten zakken en blauwalg te verminderen. In deze periode van droogte is het op veel plekken niet mogelijk om de doorstroming te vergroten. Blauwalg voorkomen is daardoor vrijwel niet mogelijk.

Meldingen

In gevallen dat er sprake is van flinke stankoverlast en/of dode vissen, kunt u dit melden bij Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer 0320 - 274 911 (24/7) of online via www.zuiderzeeland.nl/blauwalg en www.zuiderzeeland.nl/botulisme.

Zwemmen

De waterkwaliteit bij de officiële zwemwaterlocaties meet het waterschap regelmatig. Wilt u veilig zwemmen? Raadpleeg www.zwemwater.nl of de Zwemwater-app.

www.zuiderzeeland.nl/droogte