Het is weer lente en dit betekent dat het droogteseizoen is begonnen. In 2018 hebben we te maken gehad met droog weer en een watertekort. Op dit moment is er geen watertekort.

Van april tot oktober wordt dagelijks het waterpeil gemonitord en gekeken of er problemen zijn met droogte, watertekort of de waterkwaliteit. Om het oppervlaktewater op peil te houden tijdens droge periodes neemt het waterschap water uit het Ijsselmeer in. In onze provincie is er op dit moment voldoende water aanwezig om te kunnen voorzien in de behoefte en is dit dus niet nodig.

Vragen over droogte

Droogte

Lees de meest actuele veelgestelde vragen over de droogte in Flevoland.

Blauwalg

Blauwalg

Wat is blauwalg? Hoe herken je blauwalg en wat is de actuele situatie in Flevoland. Leer hier meer over:

Veilig zwemmen

Zwemwaterkaart

Kijk voordat u een plons neemt waar u veilig kunt zwemmen:

Neerslagtekort in beeld

Het neerslagtekort in millimeters van april tot en met juli 2018.