Het is weer zomer en dit betekent dat het langere perioden droog kan zijn. In 2018 hebben we te maken gehad met droog weer en een watertekort. Op dit moment is er geen watertekort.

Van april tot oktober wordt dagelijks het waterpeil gemonitord en gekeken of er problemen zijn met droogte, watertekort of de waterkwaliteit. Om het oppervlaktewater op peil te houden tijdens droge periodes laat het waterschap water uit het IJsselmeer de polders in. In onze provincie is er op dit moment voldoende water aanwezig om te kunnen voorzien in de behoefte en is dit dus niet nodig. Wel is het waterpeil op 27 juni 2019 met 10 centimeter verhoogd vanwege een grote watervraag (door beregening van gewassen) en een betere waterkwaliteit.

Vragen over droogte

Droogte

Lees de meest actuele veelgestelde vragen over de droogte in Flevoland.

Blauwalg

Blauwalg

Wat is blauwalg? Hoe herken je blauwalg en wat is de actuele situatie in Flevoland. Leer hier meer over:

Veilig zwemmen

Zwemwaterkaart

Kijk voordat u een plons neemt waar u veilig kunt zwemmen:

Meer informatie

Beregenen in de Noordoostpolder

Door de unieke ligging is Flevoland niet heel gevoelig voor droogte. Alleen voor de wateraanvoergebieden en gestuwde gebieden zijn er wel aandachtspunten.