Geslaagde demomiddag gewasbeschermingsmiddelen!

Ongeveer 75 Flevolandse telers hebben op dinsdag 8 november j.l. een demonstratiebijeenkomst op een akkerbouwbedrijf in Rutten bezocht. Deze demomiddag was georganiseerd door het Netwerk Water, Landbouw en Milieu in samenwerking met het Actieplan Bodem & Water.

Telers konden nieuwe technieken en innovaties bekijken om de emissies (lozingen) van gewasbeschermingsmiddelen vanaf erf en perceel naar het oppervlaktewater verder te verminderen. Dit is niet alleen noodzakelijk voor het behalen van de waterkwaliteitsdoelen, maar zeker ook voor het behoud van een effectief pakket aan gewasbeschermingsmiddelen. Schoon water is dus zowel voor de overheid als voor de agrarische sector van belang.

Spuittechnieken, kistenwassen en zuiveren

De gehele middag konden telers binnenlopen en op bepaalde tijden werden presentaties gegeven. Agrifac, Hardi en Amazone lieten op het erf hun nieuwste spuittechnieken zien. Bij twee kistenwassers werden telers bewust gemaakt van een milieuverantwoorde reiniging, waarbij het afvalwater niet meer de sloot instroomt. In de verwarmde schuur konden telers een kijkje nemen bij twee zuiveringsinstallaties voor restvloeistoffen en afvalwater verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen, namelijk de PhytoBac en de Heliosec.

Erfemissiescan

Ook werd het gebruik van de erfemissiescan live gedemonstreerd en opvallend was dat nog weinig telers deze hebben ingevuld. In de herfst en winter hebben Flevolandse telers weer de mogelijkheid om een gratis erfemissiescan door hun adviseur van gewasbeschermingsmiddelen te laten uitvoeren. Tot slot konden telers ook vragen stellen aan Waterschap Zuiderzeeland.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde demomiddag en de Flevolandse telers, die de hele middag kwamen binnendruppelen, waren geïnteresseerd in de nieuwe technieken en innovaties.

impressie demobijeenkomst 8 november 2016

demobijeenkomst 8 november 2016