Onkruidbestrijding

Bij de chemische onkruidbestrijding op straatverharding kunnen bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Doordat mechanische onkruidbestrijding voor een hoge kostenpost voor de gemeenten zorgt, maken zij (ook) gebruik van chemische onkruidbestrijding op verharding. Het waterschap ziet erop toe dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door gemeenten, bedrijven en particulieren voldoet aan de landelijke wet- en regelgeving.

Schoon oppervlaktewater, natuurlijk willen we dat allemaal. Schone sloten, tochten en vaarten die bevolkt zijn door verschillende soorten vissen en planten. Toch ziet Waterschap Zuiderzeeland regelmatig doodgespoten of zwarte sloottaluds. Dit heeft nadelige gevolgen voor het waterleven en de waterafvoer. Waterschap Zuiderzeeland wil daarom het aantal doodgespoten en zwarte sloottaluds verminderen. Daarnaast kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de voor- of achtertuin schadelijk zijn voor de (grond)waterkwaliteit.

Gemeenten

De gemeenten in Flevoland mogen gebruik maken van de Duurzaam Onkruid Beheer Methode (DOB), waarbij chemische middelen beperkt mogen worden gebruikt. Gemeenten hebben geen vergunning meer nodig voor het gebruik van chemische middelen. Ze moeten bij chemische onkruidbestrijding op verhardingen voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving.

Tuinen

Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor schoon water. Maar, voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het van belang dat iedereen die tuiniert, weet hoe vervuiling van het oppervlaktewater kan worden voorkomen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen op (volks)tuinen verslechtert de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ook wanneer de tuin niet direct aan het water ligt, kunnen chemische stoffen via riolering of grondwater in het oppervlaktewater terechtkomen en schade aanrichten.

Er zijn milieuvriendelijke alternatieven om onkruid van de slootkant weg te houden en inzakken van de slootkant te voorkomen. Hieronder geven wij u een aantal alternatieven:

  • Zorg dat de slootkant met gras begroeid is, zodat onkruidzaad geen kans krijgt om te ontkiemen. Maai het gras regelmatig voor een mooie gesloten grasmat.
  • U kunt de slootkant ook laten begroeien met een bodembedekker als maagdenpalm, hedera, dwergmispel of stekelnootje.

Ook in uw eigen achter- of voortuin kan het gebruik van bestrijdingmiddelen schadelijk zijn voor de (grond)waterkwaliteit. Lees de tips voor milieuvriendelijk tuinieren.

Meer informatie over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in (volks)tuinen staat in de brochure volkstuinen, te vinden in het Digitaal Loket.