Veilig recreëren in Flevolands water

Flevoland heeft veel mooie waterlocaties om in de zomermaanden lekker te zwemmen. Een overzicht van de officiële zwemlocaties in Flevoland vindt u op de landelijke website www.zwemwater.nl. Daarnaast kunt u de zwemwater app downloaden (zie rechts op deze pagina). Met deze app kunt u zien of het water veilig is. Ook geeft de app informatie over onder meer de aanwezigheid van parkeerplekken, horecagelegenheden en over hoe de locatie het beste te bereiken is. Tijdens het zwemwaterseizoen, dat loopt van 1 mei tot en met 30 september, controleert Waterschap Zuiderzeeland iedere twee weken het zwemwater op bacteriën.

Hieronder vindt u actuele meldingen over de kwaliteit van het recreatiewater in Flevoland:

Meer achtergrondinformatie

De kwaliteit van het zwemwater in Flevoland is over het algemeen goed. Toch is het goed om op de hoogte te zijn van de gezondheidsrisico's:

Samenwerking

Zwemwater valt onder de verantwoordelijkheid van provincie Flevoland. Een aantal instanties is betrokken bij de controle van de zwemwaterkwaliteit: Waterschap Zuiderzeeland controleert de waterkwaliteit van de zwemlocaties binnen de Flevolandse dijken. Rijkswaterstaat controleert de zwemlocaties buiten de dijken. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek coördineert en controleert in Flevoland alles rondom de officiële zwemlocaties.

Waar kan ik veilig zwemmen?

Een overzicht van de officiële zwemwaterlocaties in Flevoland met bijbehorende actuele meldingen vindt u hier:

Controle op de waterkwaliteit

Erik controleert de waterkwaliteit

De kwaliteit van het zwemwater in Flevoland is over het algemeen goed. In het zwemwaterseizoen, van 1 mei tot en met 30 september, neemt Waterschap Zuiderzeeland iedere twee weken een monster van het water bij de officiële zwemlocaties. De watermonsters worden onderzocht op bacteriën.

Wanneer voeren wij de metingen uit:

  • 1 mei 2017

  • 15 mei 2017

  • 29 mei 2017

  • 12 juni 2017

  • 26 juni 2017

  • 10 juli 2017

  • 24 juli 2017

  • 7 augustus 2017

  • 21 augustus 2017

  • 4 september 2017