Belangrijk voor mensen, planten en dieren

Schoon water is belangrijk voor mensen, planten en dieren. De drinkwaterwinning, de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de ontwikkeling van natuurgebieden zijn in belangrijke mate afhankelijk van schoon (grond)water.

Daarom werken we aan het verminderen van de hoeveelheid schadelijke stoffen in het grond- en oppervlaktewater. We monitoren de waterkwaliteit en bepalen welke maatregelen het meest zinvol en effectief zijn om de kwaliteit te verbeteren of welk beheer nodig is om de kwaliteit in stand te houden. Daarnaast zuiveren we afvalwater.

Dit kunnen we niet alleen. Samen met andere overheden, terreinbeheerders, de agrarische sector, de zorgsector, kennisinstituten werken we aan het verbeteren van waterkwaliteit in Flevoland.

Werken aan schoon water

Maatregelen ecologie

Baggeren

Meldpunt

Botulisme

Agrarisch

Luchtfoto Flevoland