Agrarisch

In Flevoland zijn gewasbeschermingsmiddelen en in mindere mate nutriënten de belangrijkste probleemstoffen. De aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in agrarische gebieden is vrijwel volledig toe te schrijven aan agrarisch gebruik (land- en tuinbouw). Voor de nutriënten stikstof en fosfaat zijn met name kwel en de toediening van kunstmest en dierlijke mest de belangrijkste bronnen.

De strategie van het waterschap richt zich op het in beweging krijgen van de agrarische sector om emissies te verminderen. Voorlichten en adviseren speelt hierbij een belangrijke rol. Het doel is om de bestaande kopgroep van de sector uit te breiden naar het hele peloton. Daarnaast blijft ingezet worden op surveillance, controle en handhaving om overtreders te laten voldoen aan wet- en regelgeving.

Helpdesk Agrariërs

banner_contact-220px

Heeft u vragen over agrarische emissies? Of wilt u meer weten over regelgeving, projecten of bijeenkomsten? Wij helpen u graag verder! Mail naar agrohelpdesk@zuiderzeeland.nl of bel 0320-274911.

Kennis/ demobijeenkomsten

Praktische informatie

Advies

Glastuinbouw

©pimvandermaden 190409002

Agrarische Nieuwsbrief

Projecten