Ecologische waterkwaliteit

Om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren neemt het waterschap maatregelen. Deze zijn gericht op het verbeteren van de inrichting van oppervlaktewateren. Met andere woorden: we passen de woonomgeving van planten en dieren zo aan dat ze beter bereikbaar zijn en dat ze er beter kunnen gedijen. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de aanleg van vispassages. Daarnaast proberen we het noodzakelijke beheer (maaien en baggeren) zo uit te voeren, dat dit onderhoud zo min mogelijk de waterkwaliteit verstoort.

Duurzame oever

Duurzame oevers

Vismigratie

Vismigratie

Baggeren

Baggeren

Maaien

Maaien