Nieuwe stoffen

Door menselijk gebruik komen er, bewust en onbewust, allerlei stoffen in het grond- en oppervlaktewater terecht. Een deel van de toegediende (kunst)mest komt bijvoorbeeld door regenwater na een flinke bui in de sloot (het oppervlaktewater) terecht. Ditzelfde geldt voor gewasbeschermingsmiddelen. Ook via de gootsteen en het toilet komen allerlei stoffen in het riool en vervolgens op onze zuiveringsinstallaties terecht. Voorbeelden hiervan zijn medicijnresten die we na gebruik uitscheiden, brandvertragers en microplastics die bij wassen vrijkomen.

Het volledig voorkomen dat schadelijke stoffen in het oppervlaktewater en/of het riool komen, is niet altijd mogelijk. Wel kunnen de hoeveelheden verminderd worden. Om te voorkomen dat stoffen in de sloot terecht komen, werken we ten eerste samen met bedrijven en inwoners. Door informatie te delen maken we hen bewust van het probleem en de risico’s voor het milieu. Daarnaast adviseren we bedrijven en inwoners wat ze zelf kunnen doen om het vrijkomen te beperken. Ten tweede onderzoekt het waterschap op welke wijze het mogelijk is om nog meer stoffen uit het afvalwater te zuiveren; het zogenaamde verwijderingsrendement van de afvalwaterzuiveringen.

Niet in het riool

Niet in het riool1

Zwerfafval en plastic

Platic soep

Medicijnresten

medicijnresten1

Antibioticaresistentie

Anti