Hoe Zuiderzeeland de storm trotseert

Tussen 15 oktober en 15 maart valt het stormseizoen, tijdens dit seizoen mag niemand aan de dijken werken. Een storm komt in deze periode vaker voor dan in het voorjaar en zomer.

Om goed voorbereid te zijn op een storm zorgt Waterschap Zuiderzeeland ervoor dat vóór 15 oktober alle benodigde onderhoudswerkzaamheden aan de dijken zijn uitgevoerd. Denk aan het herzetten van basaltzuilen, nieuw stortsteen voor de dijk en de aanleg en onderhoud van de drainage in de dijk. Ook het maaien van het gras op de dijken, het opruimen van aangespoeld afval en het maaien van de aangrenzende sloten hoort bij de onderhoudswerkzaamheden.

Verder testen dijkopzichters het sluiten van de Kadoelerkeersluis bij Kraggenburg, de coupures op Urk en de coupure in de Oostvaardersdijk.

Kadoelerkeersluis

Kadoelerkeersluis

De keersluis regelt de waterkering tussen het Zwarte meer en het Kadoelermeer.

Coupures

Coupure Urk - Teun Molenaar

Bij zeer hoog water sluit het waterschap de coupures.

Dijkwacht

Dijkwacht langs de dijk

Dijkwachters zijn medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland die in teams van twee personen de dijken extra controleren.

Storm in beeld

Foto's van de storm

Storm
Storm
Dijkcontrole
Storm op de dijk