Coupures

Coupures zijn kunstmatige gaten in de dijk die bij hoog water of storm dichtgemaakt kunnen worden.

Coupures in Flevoland

In Flevoland zijn er vier coupures. Drie coupures op Urk en een coupure in de Oostvaardersdijk (tussen Lelystad en Almere).

Zodra het waterpeil te hoog wordt, sluiten medewerkers van het waterschap de coupure uit voorzorg. Op die manier is het achterliggende land beschermd tegen het stijgende water.

Jaarlijks test het waterschap de coupures.

Plaatsen coupure op Urk
Coupure bij Urk


Coupures Lelystad

Coupures Lelystad