Dijkwacht

Dijkwachters zijn medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland die in teams van twee personen de dijken extra controleren.

De dijken die Flevoland omringen zijn van klei en zand gemaakt. Duurzame dijken die aan de veiligheidsnormen voldoen, waardoor ze wel tegen een stootje kunnen. Toch is het belangrijk om de dijken bij een langdurige storm goed in de gaten te houden. In zo’n geval zet Waterschap Zuiderzeeland dijkwachters in.

Zij houden in de gaten of:

  • er door aangespoelde rommel geen schade aan de dijk kan ontstaan;
  • de stenen aan de onderkant van de dijk goed blijven liggen;
  • er andere schades door de storm zijn ontstaan.

Op basis wat de dijkwachters zien bij de dijken en de informatie die het waterschap ontvangt van het KNMI, neemt het waterschap maatregelen.

Gerko van Kampen - storm over dijk
Foto gemaakt door Gerko van Kampen