Vissen in Flevoland

Vissen krijgen steeds meer aandacht in zowel regionaal als Europees waterkwaliteitsbeleid. Het monitoren van de vis is zelfs een belangrijke graadmeter voor de waterkwaliteit (zie ook de KRW visonderzoeken).

Niet alleen overheden hebben kennis van vis in hun beheersgebied. Ook hengelsporters en beroepsvissers weten heel veel over de visstand. Enkele jaren geleden is Waterschap Zuiderzeeland de samenwerking aangegaan met meerdere partijen om alle visgegevens in Flevoland te bundelen. Onder andere Sportvisserij Nederland, 2 hengelsportfederaties, Provincie Flevoland en RAVON hebben hun steentje bijgedragen. Uiteindelijk zijn alle vangstgegevens gebundeld in een visatlas.

Visatlas Flevoland

In de Visatlas Flevoland staan verspreidingskaarten van alle in Flevoland voorkomende vissen, met een korte ecologische beschrijving van de vissoorten.

Visatlas-Flevoland

De visatlas bevat een verzameling van enkele jaren visonderzoek door verschillende partijen, maar ook hengelvangstregistraties zijn er in opgenomen. Naast de visgegevens is het boek ook gevuld met enkele interviews van o.a. beroepsvissers, hengelsporters en natuurliefhebbers.

Bestellen visatlas

De Vistatlas Flevoland is te vinden in enkele lokale hengelsportzaken en te bestellen op www.sportvisserijnederland.nl.

Visie-op-Vis

Naast de Visatlas Flevoland heeft Waterschap Zuiderzeeland ook het stuk ‘Visie-op-vis’ geschreven. Hierin staat beschreven hoe het waterschap met de relatie vis en waterbeheer wil omgaan. Lees meer over